Vegetationsskydd

Prefabricerad betongbalk

Balkarna prefabgjuts med fiberbetong i stålformar och armeras med två stycken längsgående armeringsjärn. Formen på balken medför god vattenavrinning och förhindrar att ogräs och annan vegetation växer upp i staketet. Underhållet vid staketet förenklas då man med fördel kan klippa med åkgräsklippare intill staketet.

Betongmatta på rulle

Betongmatta på rulle är en produkt som kan rullas ut för att täcka ytor och sedan vattnas för att härda. Ytan blir solid och hård som betong. Denna används för att hindra vegetation att tränga upp i staket och elstaket. Mattan går att montera på nya och befintliga stängsel eller andra ytor.