Grindar

Skjutgrind

En skjutgrind är lämplig för områden där man har lite högre krav på genomkörningsrisk och där tiden för öppningscykeln inte är av största betydelse. Öppning/stängningscykeln är cirka 30-60 sekunder. Skjutgrindar kan levereras upp till 16 meters längd. Manuell/Motoriserad

Vikgrind

En vikgrind passar bra till områden där man har ett högt flöde på trafik och inte vill att grinden skall stå öppen efter passage. Öppning/stängningscykel är cirka 4-8 sekunder. Vikgrindar kan levereras upp till 8 meters längd.

Slaggrind

Manuell slaggrind är lämpligt när grinden inte öppnas frekvent.

Enkelgrind

Passar för gångtrafik och där man vill kunna öppna enkelt.

Rotationsgrind

Lämplig där man vill kunna räkna trafik och styra till enmanstrafik t ex ID06-byggplatser.

Mobila grindar

Finns i många olika varianter och anpassas till det man vill skydda. Allt från tillfälliga upplagsplatser, tillfälliga byggarbetsplatser mm. Kontakta oss så hjälper vi dig med rätt lösning.

Vägbom

Lämplig till att enkelt kunna styra trafik, slussa trafik och hindra trafik, med snabb öppning och stängning.