StaketLarm AB är specialister på områdesskydd

Under snart 20 års tid har vi varit verksamma i säkerhetsbranschen.

Vi arbetar med olika typer av entreprenader och montage inom områdesskydd och säkerhet såsom staket, elstaket,

grindar, bommar och dess automatik.

Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi arbetar nära kunden i alla faser –
projektering, under montaget och vid framtida service.

Välkommen till StaketLarms trygga värld!

Se vårt senaste instagramflöde:

VI TAR HAND OM DITT OMRÅDESSKYDD