StaketLarm AB är specialister på områdesskydd

Vi arbetar med olika typer av entreprenader och montage inom områdesskydd såsom
staket, elstaket, grindar, bommar och dess automatik.

Vi är alltid redo för nya projekt och utmaningar där vi arbetar nära kunden i alla faser –
projektering, under montaget och vid framtida service.

Se vårt senaste instagramflöde:

VI TAR HAND OM DITT OMRÅDESSKYDD