Vi har ett komplett sortiment av grindar i olika säkerhetsnivåer för att täcka in alla våra kunders skyddsbehov. De flesta olika typer av grindar kan fås både med eller utan automatik.

Skjutgrind– Lämplig för områden där man har lite högre krav på genomkörningsrisk och där tiden för öppningscykeln inte är av största betydelse. Öppning/stängningscykeln är cirka 30-60 sekunder. Skjutgrind kan levereras upp till 16 meters längd.

Vikgrind– Lämplig till områden där man har ett högt flöde på trafik och inte vill att grinden skall stå öppen efter passage. Öppning/stängningscykel är cirka 4-8 sekunder. Vikgrindar kan levereras upp till 8 meters längd.

Slaggrind – Manuell slaggrind är lämpligt när grinden inte öppnas frekvent.

Enkelgrind – Passar för gångtrafik och där man vill kunna öppna enkelt.

Rotationsgrind – Lämplig där man vill kunna räkna trafik och styra till enmanstrafik t ex ID06-byggplatser.