StaketLarm AB´s elstaket används för att göra en tidig detektering av intrång och är mycket avskräckande. Larm genereras vid avbrott på larmtrådarna, när trådarna klipps, kommer emot varandra och vid kontakt med jord. Vårt staketlarm är unikt, patenterat och oerhört driftsäkert. Vi arbetar med ett digitalt och intelligent system som tolkar och analyserar information på ett tillförlitligt sätt. Det undviker många fellarm, som vanligtvis orsakas av kraftiga vindar, snö, grenar, fåglar och vegetation.

Vårt elstaket fungerar utmärkt även i vårt nordiska klimat och har stor tolerans mot snö, is och kyla. Vårt elstaket kan monteras både på befintliga staket, nya staket, panelstaket, palissadstaket mm. Det kan även användas som till exempel överklättringsskydd på murar eller uppklättringsskydd på tak.

Kontakta oss så tar vi fram en anpassad lösning för ditt behov.